5 tipů, na co si dát pozor při výběru dodavatele elektřiny a plynu

Už více než 10 let mají zákazníci na území České republiky možnost zvolit si svého dodavatele elektřiny a plynu. Licenci na dodávku elektřiny či plynu mají v ČR stovky dodavatelů, jen několik desítek z nich jich působí po celé ČR. Jak vybrat toho správného dodavatele elektřiny a plynu? A na co si dát při výběru především pozor?
LP energy - 5 tipů na co si dát pozor při výběru dodavatele elektřiny a plynu

1. CENA

Cena je pro mnohé hlavním kriteriem. Je to pochopitelné – není lepší a horší elektřina, lepší a horší plyn. Samotnou dodávku a celé fungování zajišťuje distributor, ten je pro každé území jen jeden (nebereme-li v úvahu malé lokální distribuční sítě, kupř. ve velkých výrobních areálech nebo obchodních domech). Ale samotná cenotvorba může mít u každého dodavatele jinou strategii.

Největším nešvarem, pokud tedy tak není zákazník výslovně informován, bývá, že platnost ceníku je kratší, než doba trvání smlouvy. Nebo je smlouva na dobu neurčitou, ale cena se po čase může změnit. Zákazník si toho ve finále všimne až na vyúčtování. Nebo třeba vůbec, pokud si jej nezkontroluje. Primárně bych tak doporučoval uzavírat smlouvu stylem – doba trvání smlouvy = doba platnosti smluvené ceny. Riziko může být v tom, že se zákazníkovi cena nesníží v případně rapidního poklesu cen. Ten se však, jak se lze dočíst v předešlých článcích, dlouhodobě neočekává.

Určitou volbou je i využití situace, kdy dodavatel drží nižší ceny, než konkurence s tím, že nový ceník vypíše kupř. na další kalendářní rok. Výhoda je v tom, že pokud ceny zvýší, dle energetického zákona může zákazník od smlouvy k datu zvýšení cen odstoupit. Má na to minimálně měsíc, což je doba, kterou to musí dodavatel předem avizovat. Nevýhoda je v tom, že dodavateli stačí tuto skutečnost oznámit na webových stránkách a zákazník si to tak musí sám hlídat. Ideální ani není období, kdy k tomu nejčastěji dochází – zveřejnění začátkem prosince a termín navýšení k 1.1., tedy v měsíci, který má vzhledem k Vánocům nejméně pracovních dnů a řekněme si na rovinu i nejhorší pracovní koncentraci. Navíc přes zimu bývají ceny nejvyšší.

SHRNUTÍ: je třeba dát si pozor, kde je ve smlouvě či ceníku přesně uvedeno, jak dlouho cena platí.  Nejjednodušší je vybrat produkt s pevnou cenou na celé smluvní období.

2. RECENZE

O chování jednotlivých dodavatelů k zákazníkům se dá leccos dočíst na internetu. Nutno však dodat, že ne každá recenze je zcela objektivní. Zejména u těchto služeb se navíc málokdy ozývají spokojení zákazníci, naopak ti nespokojení často. Ale člověk si stejně obrázek udělá vzhledem k množství pozitivních či negativních příspěvků.

Já bych ale také doporučil jako zdroj informací stránky operátora trhu s elektřinou (OTE), kde lze najít množství statistik. Třeba i, kolik zákazníků změnilo který měsíc dodavatele.

https://www.ote-cr.cz/statistika/mesicni-zprava-elektrina/zmeny-dodavatele/page_report_59

Především zde ale lze najít počty odběrných míst, na která dodávají jednotliví dodavatelé. Jednak si lze udělat obrázek o „velikosti“ dodavatele, zároveň však směřuji k úvaze, co o jednotlivých dodavatelích vypovídá, když měsíčně ztrácejí odběrná místa, popř. co vypovídá o těch, kteří zákazníky nejvyšším tempem získávají….

https://www.ote-cr.cz/statistika/mesicni-zprava-elektrina/pocty-opm-dodavatelu/page_report_70

https://www.ote-cr.cz/statistika/mesicni-zprava-plyn/pocty-opm-dodavatelu

3. STABILITA DODAVATELE

Trochu hůře uchopitelné kritérium, nicméně když jsme u té „velikosti dodavatele“, určitá jistota ve stabilitu dodavatele je také potřeba, zvláště, když se jedná o velké objemy spotřeby. Zákon uživatele chrání tak, že i pokud dodavatel zkrachuje, zákazník není bez dodávky. Automaticky spadá pod tzv. dodavatele poslední instance, jímž je hlavní (dominantní dodavatel) na každém území.

Na druhou stranu zkrachovalý dodavatel Vám může natropit spoustu potíží. Ať už účetního charakteru (často Vám ani po odebrání licence neudělá finální zúčtování), tak shrábnutím záloh, které Vám v případě vznikajícího přeplatku propadnou, tak i v tom, že pokud Vám někdo neporadí udělat si odečet elektroměru nebo plynoměru, udělá to distributor odhadem a dost často v neprospěch zákazníka může přijít vysoko napočítaná spotřeba od onoho dodavatele poslední instance. A reklamovat to lze pouze u zkrachovalého dodavatele…..

4. MOŽNOST ODSTOUPENÍ

Zde jen stručně – každý dodavatel má svoje podmínky, kdy smlouvu vypovědět. Nejčastější bývá nejpozději 3 měsíce před koncem platnosti smlouvy, někteří dodavatelé určují i horní hranici té doby, takže to třeba nelze udělat déle než 6 měsíců dopředu. Pokud to není ve smlouvě výslovně uvedeno jinak, po prošvihnutí této lhůty se smlouva automaticky prodlužuje na další období – někdy je stanoven rok, někdy stejné období, na které byla původní smlouva uzavřena. Rozhodně to ale nebude za stejných cenových podmínek, naopak automaticky jsou nastaveny ty nejzákladnější a tedy nejdražší ceníky.

5. KOMUNIKACE

Někdy hodně podceňovaná služba, ale posléze pak velmi oceňovaná – mít vlastního zástupce dodavatele, na kterého se můžete se vším obrátit. Jednak, pokud plní, co slíbí, tak by Vám měl sám hlídat ceny a konce jejich platnosti a prodlužovat cenová zvýhodnění minimálně v té míře, v jaké jste smlouvy uzavírali. Navíc by to měl být člověk, který se v energetice denně pohybuje a měl by být schopen řešit jakékoliv požadavky, ať už se jedná o úpravy záloh, kontrolu a případnou reklamaci vyúčtování, vyřizování přepisů v případě kupř. stěhování až po technické záležitosti v případě potřeby změny jističe, distribuční sazby atd. Bohužel zákaznické linky jsou často největší slabinou dodavatelů, ať už ve smyslu dovolatelnosti, tak pak v rychlosti a schopnosti vyřízení požadavků. Navíc určitá anonymita zástupce, kterému se dovoláte, také může hrát své. A oproti tomu stojí obchodník, který má s Vámi zájem o dlouhodobou spolupráci. A jedním z kritérií, proč zvolit toho či jiného dodavatele, může být důvěra k takovémuto člověku. Může Vám do budoucna ušetřit spousty práce a starostí. Zejména máte-li více odběrných míst.

Autor: Jaroslav Bellada, LP energy s.r.o.

LP energy s.r.o.

V energetice se pohybujeme víc jak 10 let. Sledujeme pro vás aktuální situaci na trhu a přinášíme důležité informace a tipy, jak mít účty za elektřinu a plyn pod kontrolou.

Přihlašte se k odběru novinek, ať vám nic neunikne

Kliknutím na tlačítko „PŘIHLÁSIT SE“ souhlasíte se zpracováním osobních údajů v souladu s GDPR.