Víte, co je silová elektřina? A z čeho se skládá cena elektřiny na vaší faktuře?

V souvislosti se zastropováním cen se nás často ptáte, co je vlastně silová část elektřiny, které se týká cenový strop. Jaká bude konečná výše vašeho vyúčtování včetně všech plateb? Pojďme se na to společně podívat.
LP energy - Víte, co je silová elektřina? A z čeho se skládá cena elektřiny na vaší faktuře?

3 složky ceny elektřiny

Celková cena, kterou za elektřinu na vyúčtování zaplatíte, se skládá zjednodušeně ze tří částí:

 1. neregulovaná složka ceny = silová elektřina, můžete se také setkat s pojmem obchodní část ceny
 2. regulovaná složka ceny, někdy také nazývaná distribuční část ceny
 3. daňová složka ceny

Podíváme se na jednotlivé složky ceny, co obsahují a jak zjistit jejich výši v ceníku dodavatele. Na konci článku najdete obrázek vzorového (archivního) ceníku a v popisu jednotlivých částí ceny vám vždy uvedeme, ve kterém řádku ceníku položku najdete.

  Neregulovaná složka ceny

  Tržní neboli obchodní část je jedinou složkou ceny, kterou ovlivníte výběrem dodavatele. Její výši si právě každý dodavatel určuje dle toho, za kolik sám elektřinu nakoupil a jakou chce mít marži. Tato část vás zajímá při porovnávání nabídek různých dodavatelů.

  Neregulovanou část ceny tvoří tyto položky:

  • cena za spotřebovanou silovou elektřinu (v Kč za MWh) – to je cena, kterou si sjednáváte ve smlouvě s dodavatelem. Pokud používáte elektřinu jen na svícení a běžné spotřebiče, máte tedy jednotarifní sazbu, platíte vysoký tarif (VT). Pokud elektřinou topíte nebo ohříváte vodu, máte nárok na dvoutarifní sazbu a dle ní platíte určitou část dne vysoký tarif (VT) a zbytek dne nízký tarif (NT).
   Tato část ceny je předmětem zastropování cen na rok 2023, tzn. maximální cena 5 000 Kč/MWh bez DPH.
   V ceníku najdete v řádku 1 a 2.

  • stálý měsíční plat za odběrné místo (v Kč za měsíc) – v cenících občas značený také jako pevná cena za měsíc, měsíční poplatek/paušál, fixní platba. V rámci této částky dodavateli přispíváte na náklady na provoz zákaznického servisu, komunikaci, propagaci apod. Tuto částku zaplatíte, i kdybyste na odběrném místě nespotřebovali jedinou kilowatthodinu elektřiny.
   Pro nově uzavírané smlouvy je tato platba také státem zastropována na výši 130 Kč/měsíc.
   V ceníku řádek 3.

  Regulovaná složka ceny

  Velkou část vyúčtování potom tvoří tzv. regulovaná část ceny nebo také distribuční část. Ta je pevně stanovena pro každé distribuční území. Bez ohledu na to, jakého dodavatele si vyberete, všichni zákazníci na daném distribučním území zaplatí vždy stejně. Cenu určuje Energetický regulační úřad každý rok (zveřejněny bývají na konci listopadu). Nyní je k dispozici předběžný návrh poplatků na rok 2023, navzdory inflaci a růstu cen zůstávají překvapivě ceny zhruba na letošní úrovni, na některých distribučních územích porostou asi o 6 %.

  Regulovanou část ceny tvoří tyto položky:

  • cena za distribuci elektřiny (v Kč/MWh) – stanovena stejně jako silová část podle spotřeby ve VT a NT. Tato cena pokrývá náklady distributora za provoz, udržování a rozvoj distribuční sítě. Zjednodušeně řečeno na všechny stožáry a dráty, které přivedou elektřinu až k vám domů.
   V ceníku řádky 4 a 5.
  • stálá platba za rezervovaný příkon podle jističe (v Kč/měsíc) – abyste měli zajištěnou elektřinu bez omezení, musí být pro vás v rozvodné síti rezerované určité množství elektrické energie bez ohledu na to, zda ho skutečně v danou chvíli spotřebujete či nikoliv. Za tuto rezervaci platíte právě tento poplatek. Jeho výše závisí na velikosti hlavního jističe a platí, že čím vyšší jistič, tím vyšší tento poplatek.
   V ceníku řádky 6 – 20.
  • poplatek za systémové služby (v Kč/MWh) – z tohoto poplatku je financován provoz České přenosové soustavy (ČEPS), která zajišťuje rovnováhu mezi výrobou a spotřebou. Platíte zde tak např. za nutnou pohotovost elektráren, které pracují jako záložní zdroje pro případ výpadku nebo výkyvu spotřeby.
   V ceníku řádek 22.
  • poplatek za činnost operátora trhu (OTE) (v Kč/měsíc) – poplatek pro pokrytí činnosti státem vlastněné společnosti OTE. Ta má na starost organizaci krátkodobého trhu s plynem a elektřinou, tak aby byla zajištěna rovnováha, sleduje množství skladovaného plynu v zásobnících, bilanci dovozu a vývozu a zajišťuje také veškeré formality spojené s přechodem k jinému dodavateli.
   V ceníku řádek 23.
  • příspěvek na výrobu z obnovitelných zdrojů energie (POZE) (v Kč/MWh nebo dle jističe) – provozovatel distribuční soustavy má zákonnou povinnost vykupovat energie z obnovitelných zdrojů. Ta je dražší než u klasických zdrojů na fosilní paliva a rozdíl je dotován právě z těchto příspěvků. Existují dva způsoby výpočtu, přičemž vždy je použit ten nižší. Výpočet je jednoduchý: stanovená částka x počet fází jističe x počet ampér nebo stanovená částka x spotřebované MWh. U drtivé většiny domácností je tedy aplikován druhý výpočet, tj. aktuálně 495 Kč x spotřebované MWh.
   V rámci opatření vlády je tento poplatek od října 2022 až do prosince 2023 odpuštěn, tedy tuto část v tomto období neplatíte.
   V ceníku řádky 24 a 25.

   Daňová složka ceny

   K předchozím položkám je ve finálním vyúčtování třeba přičíst ještě státem stanovené daňové povinnosti.

   • daň z elektřiny (v Kč/MWh) – patří mezi tzv. ekologické daně a její výše je stanovena na 28,30 Kč za spotřebovanou MWh
   • DPH (21 %)

   Finální cena na vyúčtování

   Je tedy nutné si uvědomit, že konečná cena na vyúčtování se skládá ze zastropované ceny, všech regulovaných plateb a daní.

   Průměrná domácnost se spotřebou 3 MWh/rok, sazbou D02d a jističem 3×25 A tedy za rok 2023 zaplatí celkem odhadem 28 250 Kč vč. DPH na distribučním území ČEZ, 28 700 Kč vč. DPH na distribučním území EGD a 27 500 Kč na distribučním území PRE.

   Podnikatel se spotřebou 8 MWh/rok, sazbou C02d a jističem 3×25 A za rok 2023 zaplatí odhadem 74 000 Kč vč. DPH na distribučním území ČEZ, 78 350 Kč vč. DPH na distribučním území EGD a 76 800 Kč na distribučním území PRE.

   (Na přesnou částku budou mít vliv nově stanovené částky regulovaných plateb pro rok 2023.)

   Jednotlivé složky ceny elektřiny ve vzorovém archivním ceníku (zdroj: ČEZ)

   V příštím článku si rozebereme konkrétní výpočet celkové částky vyúčtování a odhadu měsíčních záloh.

   LP energy s.r.o.

   V energetice se pohybujeme víc jak 10 let. Sledujeme pro vás aktuální situaci na trhu a přinášíme důležité informace a tipy, jak mít účty za elektřinu a plyn pod kontrolou.

   Přihlašte se k odběru novinek, ať vám nic neunikne

   Kliknutím na tlačítko „PŘIHLÁSIT SE“ souhlasíte se zpracováním osobních údajů v souladu s GDPR.